Warning: Creating default object from empty value in /var/www/clients/client1/web5/web/administrator/components/com_sh404sef/sh404sef.class.php on line 410 Warning: Creating default object from empty value in /var/www/clients/client1/web5/web/administrator/components/com_sh404sef/sh404sef.class.php on line 410 Budou roce 2032 pracovní podmínky v EU stejně otřesné jako v asijských továrnách? - NaZemi
Warning: Creating default object from empty value in /var/www/clients/client1/web5/web/components/com_k2/models/item.php on line 596
úterý, 03 červenec 2012 08:18

Budou roce 2032 pracovní podmínky v EU stejně otřesné jako v asijských továrnách?

V polovině roku 2012 představili zástupci EU a OECD analýzu vývoje podnikání v souladu s udržitelným rozvojem a zásadních rizik, se kterými se firmy budou v příštích třiceti letech potýkat.

Analýza se omezila na deset trendů, které budou znatelně ovlivňovat podobu byznysu v budoucnosti, a to: klimatické změny, změny v dodávkách energií a paliv, nedostatek přírodních materiálů, nedostatek vody, růst populace, zdraví populace, výrazná urbanizace, potravinová bezpečnost, obecný úpadek ekosystémů a odlesňování. Otázku dodržování mezinárodně přijatých pracovních a lidskoprávních standardů analýza v podstatě opominula. Firmy přijaly doporučení veskrze pozitivně. Zmiňované fenomény totiž patřily již nějakou dobu k podstatným aspektům jejich politik společenské odpovědnosti, a proto jim nečinilo problém pružně reagovat a zaměřit se v marketingové komunikaci na daná témata ještě razantněji. Cílem firemních aktivit se mimo jiné stalo přesvědčit zákonodárce jednotlivých evropských zemí o zbytečnosti jakékoli legislativní regulace.

festivaly 1

Evropská komise vydala v průběhu dalších dvou let k dané problematice řadu dokumentů a její grantová politika se zaměřila převážně na podporu organizací, které se aktivně zabývaly těmito tématy. Otázky týkající se pracovních standardů a lidských práv v byznysu se staly okrajovou záležitostí. Nevládní organizace postupně přestávaly být schopné prosazovat téma lidských práv ve světovém obchodu a mnohé z nich ukončily svoji činnost. Zákazníci po firmách požadovali především transparentní odpovědnost v souvislosti s ekologickými dopady jejich podnikání.

Další fenomén, který výrazně omezil zájem obyvatel Evropy o dodržování pracovních standardů, spočíval ve výrazné liberalizaci trhu práce. V roce 2015 byly po vzoru tzv. rozvojových zemí zavedeny v Evropě speciální ekonomické zóny, jichž se v podstatě netýkaly již tak značně omezené právní předpisy regulující zaměstnanecký poměr. Záměrem bylo nalákat investory a oživit chátrající ekonomiku v těch částech Evropy, které nejvíce trpěly dopady přetrvávající recese.

Do těchto zón postupně začaly stěhovat svoje výrobní kapacity především středně velké firmy, které dříve prosperovaly díky výrobě v Asii. Tam se naopak životní úroveň od roku 2017 znatelně zvyšovala a pro mnohé firmy tak pracovní náklady například v Číně představovaly značný problém. Zavedení speciálních zón přímo v Evropě firmy velice uvítaly, protože tak byly i nadále schopny do jisté míry konkurovat velkým nadnárodním firmám.

Dalším problémem, který veřejnost v řadě evropských zemí reflektovala, byla masivní imigrace dělníků z neevropských zemí. Vlna pracovních imigrantů narůstala mezi lety 2015 – 2020 takovou měrou, že vlády nejvíce postižených zemí byly nuceny řešit problémy s obyvatelností stále se rozpínajících velkých měst v ekonomických zónách. V nich sídlilo v roce 2025 oproti počátku století o 90 % více obyvatel.

Největší nadnárodní firmy, jejichž výroba setrvala v asijských zemích a které dodávaly zboží na evropský trh, využily zájmu obyvatel EU o ekologická témata a evropské problémy. Své vyčerpané asijské dodavatele, kteří museli čelit značnému omezení poptávky, úspěšně a nepozorovaně tlačily nadále k stále nižším cenám výroby. Ekonomicky oslabená evropská populace vítala jejich levné výrobky a v podstatě se postupně přestala zcela zajímat, odkud zboží pochází a za jakých podmínek vzniklo.
Monitorování pracovních podmínek nejen v asijských zemích a snaha o jejich zlepšení se staly nejpozději v roce 2030 společensky zcela nereflektovanou záležitostí. Pracovní podmínky v evropských ekonomických zónách se začaly podobat těm v asijských továrnách.

Akce na letních festivalech 2012

Informační servis NaZemi

Chcete dostávat informace o našich akcích a aktuálním dění? 

Zajímají Vás informace o činnosti a nabídce Centra globálního rozvojového vzdělávání NaZemi?

stante-se-clenem-klubu-nazemi

Sledujte nás