Warning: Creating default object from empty value in /var/www/clients/client1/web5/web/administrator/components/com_sh404sef/sh404sef.class.php on line 410 Warning: Creating default object from empty value in /var/www/clients/client1/web5/web/administrator/components/com_sh404sef/sh404sef.class.php on line 410 O Centru GRV NaZemi - NaZemi
Warning: Creating default object from empty value in /var/www/clients/client1/web5/web/components/com_k2/models/item.php on line 596

O Centru GRV NaZemi

Naší vizí je společnost, v níž lidé hledají a reflektují spojitosti mezi svým životem a životy ostatních na světě a přijímají za tyto vztahy zodpovědnost. V takové společnosti si lidé hledají svoji cestu, svůj způsob, jak se spolupodílet na utváření společnosti, která oceňuje rozmanitost, solidaritu, spravedlnost a spolupráci při řešení lokálních i globálních problémů.

ŽS Jana Broskvy

Poslání Centra globálního rozvojového vzdělávání:

Rozvíjíme a prosazujeme vzdělávání, které propojuje učení o sobě, o druhých a o světě, podporuje kritické myšlení a myšlení v souvislostech, otevřenost a oceňování rozmanitosti, což jsou osobnostně sociální předpoklady pro společný život v (komplexním) globalizovaném světě.

 

Podporujeme pedagogy formálního i neformálního vzdělávání prostřednictvím

 

Jejich společným jmenovatelem je zapojování globálního rozměru do výuky v jednotlivých předmětech i v rámci průřezových témat, především v tématech

  • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
  • Multikulturní výchova
  • Environmentální výchova


Seminář VMEGSTematicky se v rámci globálního rozvojového vzdělávání (GRV) zaměřujeme především na sociální a environmentální souvislosti mezinárodního obchodu a produkce (lidská práva a pracovní podmínky, vliv na původní národy, zodpovědná spotřeba, mezinárodní obchod, fair trade) a na multikulturní témata. 

 

Pojetí výuky/didaktický přístup

S ohledem na cíle GRV prosazujeme přístup k výuce, v níž má ústřední postavení student. Témata jsou vztahována k životu a zkušenosti žáků, důraz je kladen na vědomou reflexi vlastních postojů a vnímání žáka. Role učitele se od pólu experta přesouvá k roli facilitátora, který vytváří otevřený prostor pro formulaci různých úhlů pohledu a názorů studentů, motivuje je nejen k hledání odpovědí, ale také ke kladení (si) otázek.

Hlásíme se ke konstruktivistické a transformativní pedagogice a kritické gramotnosti, vycházíme z metod programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení, z metod zážitkové pedagogiky a činnostního učení.

Kompletní nabídku Centra globálního rozvojového vzdělávání NaZemi (vzdělávací programy pro žáky a studenty, semináře pro učitele, publikace, výstavy) si můžete stáhnout v pdf zde.

Informační servis NaZemi

Chcete dostávat informace o našich akcích a aktuálním dění? 

Zajímají Vás informace o činnosti a nabídce Centra globálního rozvojového vzdělávání NaZemi?

grv 300x100
stante-se-clenem-klubu-nazemi

Sledujte nás

grv 300x100