Warning: Creating default object from empty value in /var/www/clients/client1/web5/web/administrator/components/com_sh404sef/sh404sef.class.php on line 410 Warning: Creating default object from empty value in /var/www/clients/client1/web5/web/administrator/components/com_sh404sef/sh404sef.class.php on line 410 Co znamená důstojná práce? - NaZemi
Warning: Creating default object from empty value in /var/www/clients/client1/web5/web/components/com_k2/models/item.php on line 596

Co znamená důstojná práce?

Ve světě, v němž více než miliarda lidí dostává za svou práci mzdu nižší než dva dolary za den, je zřejmé, že placené zaměstnání samo o sobě nezaručuje důstojný život bez chudoby. Zajištění důstojné práce pro všechny se tak stává jedním z nejúčinnějších způsobů, jak bojovat s globální chudobou a s ní spojenými problémy.

Co je tedy důstojná práce?

Mezinárodní organizace práce (International Labour Organization) poprvé představila a zavedla koncept takzvané důstojné práce v roce 1999. Jde o takovou práci, která probíhá v podmínkách svobody, spravedlnosti, jistoty a lidské důstojnosti, při které jsou chráněna práva pracovníků a za niž dostávají odpovídající odměnu spolu se sociálním zabezpečením.

V práci máme svá práva

Mezi práva pracovníků patří například svoboda organizovat se a kolektivně vyjednávat o podmínkách jejich práce včetně odpovídající odměny. Patří sem i právo na ochranu proti diskriminaci, proti nucené práci či proti zneužívání dětské práce.

zmenšené - klidná demonstrace v Bangladéši

Mzda musí pokrývat základní životní potřeby

Mzda pokrývající základní životní potřeby (v angličtině living wage) je jedním z principů důstojné práce. Znamená to, že mzda a další mzdové složky za standardní pracovní dobu musí stačit k pokrytí základních životních potřeb zaměstnanců a jejich rodin - například výdajů na bydlení, oblečení, jídlo, lékařskou péči a vzdělání. Zároveň by ale měla stačit i na volné použití části prostředků (např. k vytváření úspor).
Mzda pokrývající základní životní potřeby musí odrážet místní podmínky, a její výše se proto může u jednotlivých zemí, nebo dokonce regionů v rámci jedné země lišit. Inspirací pro kalkulaci této mzdy může být např. kampaň Asia Floor Wage, která požaduje zavedení minimální mzdy napříč asijskými zeměmi tak, aby tato mzda byla porovnatelná mezi jednotlivými státy.

Nárok na mzdu pokrývající životní potřeby je jedním ze základních lidských práv.


Informační servis NaZemi

Chcete dostávat informace o našich akcích a aktuálním dění? 

Zajímají Vás informace o činnosti a nabídce Centra globálního rozvojového vzdělávání NaZemi?

stante-se-clenem-klubu-nazemi

Sledujte nás