Warning: Creating default object from empty value in /var/www/clients/client1/web5/web/administrator/components/com_sh404sef/sh404sef.class.php on line 410 Warning: Creating default object from empty value in /var/www/clients/client1/web5/web/administrator/components/com_sh404sef/sh404sef.class.php on line 410 Naši partneři | Odpovědnost firem

Naši partneři

Firemní odpovědnost a podmínky výroby spotřebního zboží jsou témata globálního charakteru. Proto je pro nás spolupráce s dalšími nevládními organizacemi na národní i mezinárodní úrovni klíčová. Organizace z tzv. rozvojových zemí nám poskytují informace, které nám umožňují uchopit problematiku komplexně. Naše činnosti pak vycházejí z reálných a konkrétních potřeb tamních dělníků i odborů. Spolupráce s evropskými a regionálmi organizacemi nám pomáhá docílit vyšší míry povědomí veřejnosti a schopnosti působení na konkrétní firmy.

 

 

Zahraničí

Clean Clothes Campaign – CCC

Kampaň CCC je zaměřená na pracovní podmínky v globálním textilním průmyslu a na podporu dělníků v továrnách. Jde o iniciativu celoevropského charakteru a v současnosti je do ní zapojeno patnáct zemí.

CCC vznikla v roce 1989 v Nizozemí a postupně se rozšířila do dalších zemí. Na národní úrovni je tvořena koalicemi nevládních organizací, odborů, církevních organizací a dalších relevantních partnerů. Na mezinárodní úrovni se k nim připojují i odborové a nevládní organizace z rozvojových zemí, přičemž se jedná o více než 200 různých organizací, které identifikují lokální problémy a cíle.
www.cleanclothes.org

Playfair 2012

Britská kampaň Playfair 2012 vznikla u příležitosti Olympijských her v Londýně a zaměřuje se na pracovní podmínky v dodavatelských řetězcích významných značek, které dodávají vybavení pro sportovce.

Playfair 2012 vychází z jednoho cíle olympijského hnutí: Olympionismus usiluje o takový způsob života, který vychází ze základních univerzálních etických principů.“

Představitelé kampaně proto po organizátorech Olympijských her i sportovních firmách požadují, aby zajistili dodržování práv dělníků, kteří vyrábějí oblečení, potřeby i reklamní předměty pro Olympiádu.

www.playfair2012.org

SACOM (Students and Scholars against Corporate Misbehavior)

SACOM je hongkongská nevládní organizace, která monitoruje a prosazuje dodržování lidských a pracovních práv v čínských továrnách vyrábějících pro nadnárodní korporace. Organizace byla založena v roce 2005 za účelem odhalovat a veřejně kritizovat chování nadnárodních společností, které vede k porušování práv dělníků skrze ohrožování jejich zdraví, bezpečnosti a důstojnosti. Toho dosahuje prostřednictvím vedení kampaní a vyšetřování přímo v továrnách. Zejména usiluje o zapojení samotných dělníků do procesu kontroly dodržování etických kodexů firem přímo na pracovištích. 

www.sacom.hk

Globalization Monitor (GM)

GM je honkogská nevládní organizace, která usiluje o zvýšení povědomí veřejnosti v souvislosti s negativními dopady globalizace. GM byla založena v roce 1999. Její základnu tvoří odboroví a ekologičtí aktivisté, regionální spolky a grassroots organizace.

www.globalmon.org.hk/en/

Südwind Agentur

Südwind je rakouská nevládní organizace, která se zabývá PR, poskytováním informací a vzděláváním v oblasti mezinárodního rozvoje. Vznikla v roce 1997. 

www.suedwind-agentur.atČR

Frank Bold

Frank Bold je mezinárodní tým právníků, který je již od roku 1995 partnerem firem, občanů a společnosti. Poskytuje vysoce etické právní služby, pomáhá byznysu, chrání klienty před nezákonnými zásahy státu, zapojuje se do řešení aktuálních společenských výzev v oblastech jako je odpovědnost firem, systémová korupce nebo degradace životního prostředí.
Frank Bold poskytuje občanům bezplatnou právní pomoc v oblasti veřejného zájmu.

www.frankbold.org


Amnesty International

Amnesty International je mezinárodní nevládní organizace, která usiluje o dodržování lidských práv na celém světě.

Amnesty International je dobrovolným hnutím lidí z celého světa, kterým není lhostejné porušování lidských práv a chtějí se mu postavit. Proto vedou kampaně, pořádají veřejné akce, zastávají se obětí bezpráví a usilují o systémové změny na úrovni států i mezinárodního společenství. Práce Amnesty International se zakládá na spolehlivém výzkumu. Organizacel má v současné době 3,2 milionu členů a sympatizantů ve více než 150 zemích a regionech. Výsledků dosahuje i díky autoritě, kterou získala během 50 let své činnosti.

www.amnesty.cz

Ekumenická akademie Praha (EAP)
EAP je nevládní organizace, která se obsahově zaměřuje na otázky kultury, politiky, vztahů církve a společnosti, sociální spravedlnosti, udržitelného rozvoje a ve významné míře otázkami vztahů globálního Severu a Jihu.

Záměrem akademie je vytvářet fórum pro otevřenou diskusi o těchto otázkách, a to v široké spolupráci s partnerskými institucemi doma i v zahraničí. EAP začala pracovat v roce 1995.

www.ekumakad.cz

Informační servis NaZemi

Chcete dostávat informace o našich akcích a aktuálním dění? 

Zajímají Vás informace o činnosti a nabídce Centra globálního rozvojového vzdělávání NaZemi?

stante-se-clenem-klubu-nazemi

Sledujte nás