Warning: Creating default object from empty value in /var/www/clients/client1/web5/web/administrator/components/com_sh404sef/sh404sef.class.php on line 410 Warning: Creating default object from empty value in /var/www/clients/client1/web5/web/administrator/components/com_sh404sef/sh404sef.class.php on line 410 Možnosti stáží a spolupráce na závěrečných pracích pro studenty - NaZemi
Warning: Creating default object from empty value in /var/www/clients/client1/web5/web/components/com_k2/models/item.php on line 596

Možnosti stáží a spolupráce na závěrečných pracích pro studenty

Podporujeme motivované, schopné a cílevědomé studenty v jejich úsilí investovat čas a energii do smysluplné a praktické činnosti.

NaZemi vítá spolupráci s motivovanými, cílevědomými a schopnými studenty. Příležitostí, jak se zapojit je více. Podporu věnujeme těm studentům, kteří jsou rozhodnuti investovat studijní energii do smysluplné a pro praxi přínosné činnosti.

Spolupráce musí být přínosná pro obě strany

  • Svůj čas a energii investujeme pouze k podpoře činnosti těch studentů, pro něž studium znamená přípravu na profesionální působení v životě
  • Nabízíme praxe, stáže pouze pro motivované studenty s plným zapojením studenta do pracovního týmu v určitých obdobích roku.
  • Informativní nebo studijní návštěvy studentů jsou vítány v průběhu dnů otevřených dveří.
  • Zajímá nás jen vzdělávání s praktickou relevancí
  • Poskytujeme studentům účelnou a na zkušenosti a dovednosti přínosnou praxi.
  • Konzultujeme (nikoliv vedeme) závěrečné práce a výzkumné záměry, které odpovídají zaměření organizace a které zároveň uplatňují adekvátní metodologické postupy.
  • Konzultacemi podporujeme studenty, kteří vnímají význam a dopad své činnosti.

Podmínky spolupráce

a) závěrečná práce

  • Předložení a schválení krátkého záměru práce (do 1800 znaků), který obsahuje minimálně definici problému, obecný cíl práce, navrhovanou metodologii a hrubý časový harmonogram vypracování práce.
  • Schválení záměru konkrétním pracovníkem NaZemi.

b) stáže

Aktuální příklady témat studentských prací, relevantních z hlediska současné činnosti organizace:

Etická kritéria při nákupu oděvů z veřejných zdrojů

Případová studie zaměřená na konkrétní subjekt. Zmapování současných kritérií, která se uplatňují při zajišťování nákupů oděvů z veřejných zdrojů (uniformy, reklamní textil, sportovní oblečení apod.). Shromáždění poznatků o veřejném zadávání a o partnerských smlouvách mezi aktéry, např. dohody o sponzoringu. Zavádění sociálních a environmentálních kritérií do výběru obchodního partnera. (Anna Lazorová, anna.lazorova(at)nazemi.cz)

Kritéria při nákupu hraček veřejnými institucemi

Zkoumání některé ze skupin institucí orientovaných na práci s dětmi (mateřské školy, rodinná centra apod.). Mapování faktorů, které hrají roli při nákupu hraček těmito institucemi. Popis způsobů nakupování hraček - zdrojů, kritérií výběru, kompetence pro rozhodování apod. Zjištění potenciálu těchto institucí v oblasti odpovědného nákupu hraček a jejich možná role v působení na hračkářské firmy a požadování hraček s jasným etickým původem. (Katarína Šrámková, katarina.sramkova(at)nazemi.cz)

Potenciál udržitelného zadávání veřejných zakázek

Průzkum struktura výdajů veřejných institucí. Určení potenciálu využívání udržitelného zadávání veřejných zakázek u samosprávy a státní správy. Odhad a proveditelnosti a dopadu těchto změn pro českou společnost. (Stanislav Komínek, stanislav.kominek(at)nazemi.cz)

Případové studie oděvních firem

Vytvoření uceleného přehled situace, motivů a perspektiv vybrané firmy, jež mezi své zásady zahrnula i etická kritéria a/nebo znají a zveřejňují původ zboží, kterým obchodují. Konkurenceschopnost takových firem na trhu. Srovnání s ostatními formami z hlediska struktury nákladů, výdajů na marketing a reklamu. Motivace a benefity přijetí etických kritérií. (Petr Mareš, petr.mares(at)nazemi.cz)

Sociální kritéria ve veřejných zakázkách

Využívání sociálních kritérií do veřejných zakázek z hlediska politické podpory i samotného praktického naplnění. Motivace a překážky v prosazování. Míra využívání veřejných zakázek měst jako nástroje k naplňování mezinárodních cílů v oblasti odpovědné spotřeby a udržitelného rozvoje. Zjištění stanovisek měst ke konkrétnímu návrhu zadávací dokumentace. (Stanislav Komínek, stanislav.kominek(at)nazemi.cz)

Studie spotřebitelského chování se zaměřením na fair trade

V průběhu srpna 2010 NaZemi uskutečnila průzkum spotřebitelského chování zaměřený na oblast zodpovědné spotřeby a konkrétně na znalost, vnímání a nákup výrobků s označením Fairtrade®. Reprezentativní vzorek populace ČR, n=1028. Průzkum se soustředil na zodpovědnost při nakupování, nákupní strategie a hledání informací o pořizovaných výrobcích, znalost certifikátů původu a na hodnocení a potenciál konceptu fair trade. Po schválení záměru nabídneme pro účely výzkumu statistická data. (Petr Kouřil, petr.kouril(at)nazemi.cz)

Informační servis NaZemi

Chcete dostávat informace o našich akcích a aktuálním dění? 

Zajímají Vás informace o činnosti a nabídce Centra globálního rozvojového vzdělávání NaZemi?

stante-se-clenem-klubu-nazemi

Sledujte nás