Warning: Creating default object from empty value in /var/www/clients/client1/web5/web/administrator/components/com_sh404sef/sh404sef.class.php on line 410 Warning: Creating default object from empty value in /var/www/clients/client1/web5/web/administrator/components/com_sh404sef/sh404sef.class.php on line 410 Nabízíme vaší škole možnost zapojit se do 2. ročníku projektu „Global Storylines“ – výuka příběhem - NaZemi
Warning: Creating default object from empty value in /var/www/clients/client1/web5/web/components/com_k2/models/item.php on line 596

Nabízíme vaší škole možnost zapojit se do 2. ročníku projektu „Global Storylines“ – výuka příběhem

Děti v rolích se změní, každá situace nabyde vážnosti, snaží se jednat jako dospělí, změní slovník, jsou důležití lidi z Bodlákova, kteří se snaží vyřešit problém. Normálně si skáčou do řeči, ale když přijdu jako radní, tak na jednání jsou schopni to víc dodržovat. Je fajn, že ten projekt je napsaný, že si tam můžu hledat svoje věci a je to uzpůsobitelné různým věkovým kategoriím.”

Martina Garycová, učitelka na ZŠ a MŠ, Ivanovice-Řeznovice

Příhlášky do druhého ročníku projektu přijímáme do 10. února 2014 na emailu či telefonním čísle tel.: +420 774 437 377 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jak funguje výuka příběhem

ZS Ivancice Reznovice uprV tomto přístupu (storylines) jsou žáci vtaženi do příběhu, který se stává osou výuky po dobu dvou až tří měsíců. Výuka příběhem využívá prvky dramatické výchovy a umožňuje tak prozkoumávat komplexní globální témata v bezpečném prostředí fiktivního příběhu. Třída vytváří fiktivní komunitu, učitel zahajuje a posouvá příběh, klade před komunitu problémy, klade klíčové otázky k prodiskutování problému. Žáci v rolích i mimo své role v navazující výuce problém zkoumají a hledají pro svou fiktivní komunitu řešení.

Příběh je inspirací pro širokou škálu aktivit v různých předmětech: bádání, diskuze, kritické zkoumání informací, psaní apod. Příběh dává žákům smysluplný kontext výuky, umožňuje propojování předmětů a má velký potenciál pro inkluzi, protože umožňuje diversifikovanou práci se skupinami ve třídě. Učitelům přináší metodickou oporu a větší motivaci k práci s komplexními tématy.

Příběhy, se kterými pracujeme:
 • Obr od Bodláčí Hory – téma míru, konfliktu a vyrovnávání se s odlišností
 • Vodní zdroje – téma vzájemné závislosti a udržitelnosti
 • Jídlo a pěstování plodin – téma nefér obchodu a organického zemědělství
 • Naše plodina, naše země – potravinová bezpečnost a vztah k půdě

Poslechněte si krátkou reportáž ČRo Brno ze ZŠ Ostopovice, kde Global Storylines při práci se žáky využívají.

O zkušenostech z prvního ročníku práce s Global Storylines vyprávějí pilotní školy

Jak projekt probíhá

Každá škola je zastoupena dvěma učiteli. Nově zapojení učitelé absolvují v prvním půl roce 2014 sérii tří interaktivních seminářů s domácími i zahraničními lektory, které jsou věnované práci s příběhem Global Storylines, principům globálního vzdělávání, tréninku dovedností pro práci s příběhem. V druhém půlroce učitelé pracují s pilotovanou metodikou jednoho příběhu, nebo se mohou zapojit do pilotování nového příběhu. V průběhu práce s příběhem se zapojení učitelé jednou měsíčně (celkem 3x) setkávají ke společné reflexi a výměně zkušeností z výuky. K dispozici mají také možnost individuální konzultace a podpory.

Učitelé popsali, že práce s gobálními příběhy u jejich žáků podpořila:

 • zlepšení vztahů mezi žáky a i s učitelem, rozvoj dovednosti řešení konflitků prostřednictvím dialogu a spolupráce
 • přijímání zodpovědnosti za svůj podíl na rozhodování
 • sebedůvěru a přesvědčení o vlastní schopnosti aktivně ovlivňovat věci kolem sebe
 • rozvoj empatie – schopnosti vcítit se do situace jiného
 • rozvoj psaní – příběhový kontext učení poskytuje žákům účel a motivaci
 • rámec příběhu umožnil i nesmělým žákům překonat stud a role jim dala hlas
 • berou učení za vlastní
 • motivaci pro učení a kritické myšlení – příběhy imaginární komunity probouzejí větší zájem dětí o dění v reálném světě

Přínosy pro učitele

 • osobnostní a odborný rozvoj
 • sebedůvěra v dramatických metodách a jejich užití pro rozvoj dovedností v jiných oborech
 • hlubší pochopení globálních témat a globální odpovědnosti
 • pocit větší jistoty při práci s kontroverzními tématy
 • kolegiální podpora vzájemně se učící komunity zapojených pedagogů

Přínos škole

 • posílení prestiže školy díky propagaci a publikování výsledků výzkumu
 • potenciál do budoucna pro práci s vlastními příběhy napříč ročníky a předměty
 • finanční příspěvek škole za suplování

O projektu

„Global Storylines – výuka příběhem“ je tříletý projekt, který od roku 2013 realizuje NaZemi ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity.
Cílem je podpořit rozšíření participativní výuky globálních témat na 1. stupni ZŠ, ověřit přístup storylines jako účinného nástroje pro takovou výuku a identifikovat, jakou podporu učitelé pro participativní výuku globálních souvislostí potřebují.
Projekt byl podpořen z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

Metodiku příběhů Global Storylinesvytvořila skotská organizace WOSDEC  – West of Scotland Development Education Centre ve spolupráci s University of Strathclyde, která s přístupem storylines pracuje přes 40 let.

Výzkum v rámci projektu

Důležitou součástí projektu je výzkum, který bude realizovat Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání při Pedagogické fakultě MU. Jeho cílem je zjistit:
1. jakou podporu učitel potřebuje, co pomáhá a co brání v rozvinutí kompetencí nutných pro participativní výuku globálních témat,
2. jaký je potenciál participativní metodiky (konkrétně přístupu storylines) pro inkluzi, upevnění vztahů spolupráce ve třídě apod.

Učitelé budou spoluurčovat, na jaké otázky chtějí výzkum ve své třídě zaměřit. Zkušenosti z pilotování a výzkumu budou integrovány do vzdělávání učitelů na Pedagogické fakultě MU.

Podmínky zapojení se

 • zapojení dvou učitelů z jedné školy
 • účast na přípravných seminářích (celkem 6 dní) a setkáních pilotujících pedagogů (3 odpoledne)
 • realizaci výuky podle metodiky Global Storyline po dobu až tří měsíců s jednou třídou (1.–5. ročník) a provazování s další výukou
 • vedení učitelské reflexe a přehledu činností související s globálními souvislosti, která bude součástí paralelně probíhajícího výzkumu (bude specifikováno na schůzce učitelů)

Působení na učitele očima skotských pedagogů

„Zdá se mi, že nyní daleko víc přemýšlím o našem dopadu na budoucnost – cítím daleko větší zodpovědnost za budoucí generace a za žáky, protože oni jsou těmi, kdo budou v budoucnu rozhodovat.“ (skotská učitelka  1. stupně ZŠ pracující s Global Storylines)

„Vystoupit ze zaběhnutých praktik není snadné. Po 26 letech učení není jednoduché své zvyky měnit! Ale bylo vzrušující žáky pozorovat, jak pracují s touto metodou. Když se něco vymklo z rukou, vždy šlo děj stopnout a říct 'jak se teď cítíte?'. Neustálá reflexe byla velice důležitá. To, jak to celé na mě i na děti zapůsobilo a jaký to na nás mělo vliv, bylo úžasné a překvapující.“ (skotská učitelka 1. stupně ZŠ pracující s Global Storylines)


Působení na žáky

„To, že jsou žáci v roli, jim opravdu pomáhá se vcítit do pocitů člověka, který musel opustit svůj domov z důvodu nedostatku vody. Je to víc, než kdyby se o tom jen učili. Tento přístup budu používat i v budoucnu.“ (skotská učitelka 1. stupně ZŠ)stante-se-clenem-klubu-nazemi